Nofu Terms of Use

Điều khoản và điều kiện

1. Đây là những điều khoản và điều kiện được áp dụng khi bạn mua hàng hóa của chúng tôi qua mạng (Điều khoản mua hàng trên mạng). Điều khoản mua hàng trên mạng phải được đọc cùng với các điều khoản và những điều kiện được áp dụng cho việc sử dụng trang web nofu.vn của chúng tôi

2. Khi bạn mua hàng của chúng tôi qua mạng, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

3. Khi bạn đăng ký là một người mua hàng trên mạng, bạn sẽ phải lựa chọn một mật khẩu. Bạn sẽ được hỏi tên người sử dụng của bạn và mật khẩu mỗi khi bạn mua hàng trên mạng với chúng tôi. Khách hàng có nghĩa vụ bảo mật tính riêng tư về tên người sử dụng và mật khẩu. Công ty Nordic Furniture không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào cho việc hồ sơ của bạn bị sử dụng một cáchtrái phép.

4. Hàng hóa và giá cả

Tất cả các hàng hóa được hiển thị trên trang web của chúng tôi hiện đang có hàng. Nếu bất kỳ hàng hóa theo yêu cầu của bạn không có sẵn ngay lập tức hoặc không có hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết sớm nhất có thể. Hàng chỉ có sẵn để giao hàng tại Việt Nam
Chúng tôi cũng trưng bày tất cả sản phẩm tại các showroom, bạn có thể đến xem sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.

5. Giá ghi trên trang web của chúng tôi là bằng tiền đồng Việt Nam và chỉ có giá trị và hiệu lực tại Việt Nam

6. Chúng tôi đã cố gắng để hiển thị chính xác các đặc tính hàng hóa về màu sắc, mô tả sản phẩm và giá cả. Tuy nhiên hãy nhớ rằng các màu sắc mà bạn nhìn thấy sẽ phụ thuộc vào các thiết bị mà bạn đang sử dụng để truy cập vào trang web của chúng tôi và chúng tôi không thể đảm bảo rằng hàng hóa khi nhận được sẽ có màu sắc chính xác giống như bạn đã thấy. Chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào nếu có sự sai sót về dữ liệu như giá cả hoặc mô tả hàng hóa. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về những lỗi như vậy ngay khi chúng tôi biết được.

7. Giao hàng

Chúng tôi sẽ tính phí giao hàng cho mỗi đơn hàng. Lệ phí sẽ luôn được thông báo rõ khi bạn đặt hàng.

Đối với các đơn đặt hàng trong Thành phố Hồ Chí Minh thì được giao hàng miễn phí.

Công ty sẽ giao hàng đến tận nhà bạn. Không giao hàng vào cuối tuần và ngày lễ và chỉ giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam. Việc giao hàng phụ thuộc vào sự sẵn có của hàng hóa và độ chính xác của thông tin bạn cung cấp chi tiết về địa chỉ giao hàng.

Chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng làm tốt nhất để đảm bảo việc giao hàng đúng thời gian. Nếu chúng tôi không thể giao hàng cho bạn trong thời hạn quy định trên, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi biết được lý do gây trì hoãn việc giao hàng.

Vào ngày giao hàng, bạn sẽ nhận được một tài liệu duy nhất là hóa đơn của bạn.

Hãy đảm bảo rằng bạn hoặc người được bạn ủy quyền có mặt tại địa chỉ giao hàng. Nếu bất kỳ ai khác người mua nhận hàng tại địa chỉ giao hàng, thì người đó được cho là đã được ủy quyền để nhận hàng thay bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu người nhận hàng xuất trình một hình thức nhận dạng. Khi giao hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hoặc người đại diện được ủy quyền ký một bản sao của phiếu giao hàng và điền tên của bạn hay của họ lên trên đó. Việc này là để xác nhận rằng hàng hóa đã được nhận. Nếu không có ai có mặt tại địa chỉ giao hàng để nhận hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để sắp xếp một thời gian thay thế khác. Chúng tôi bảo lưu việc tính phí bổ sung trong trường hợp có nhiều hơn một lần giao hàng không được nếu chúng tôi xét thấy việc đó là thỏa đáng.

8. Trả hàng

Khi nhân viên đến giao hàng, bạn nên kiểm tra để phát hiện nếu hàng bị hư, bị lỗi hoặc bị khuyết điểm; Nếu bạn không thể kiểm tra hàng lúc giao hàng, thì bạn có thể phản hồi với chúng tôi về chất lượng sản phẩm trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận hang, chúng tôi sẽ hoặc sửa chữa lại hoặc thay thế các hàng hóa bị lỗi hoặc hoàn trả lại bạn toàn bộ giá trị hang hóa bạn đã thanh toán.

Nếu bạn không hài lòng với việc mua hàng của bạn vì lý do nào ( trừ trường hợp nếu hàng bị hư ) và muốn trả lại hàng, thì bạn có thể trả lại trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày giao hàng. Hàng hoá phải ở tình trạng ban đầu khi giao tới. Chúng tôi sẽ hoàn trả 50% giá trị hàng hóa bạn đã thanh toán và thu hồi hàng hóa miễn phí.

Khi trả lại hàng, Bạn cũng phải đóng gói lại hàng hoá như ban đầu và phải có hóa đơn và điền thông tin vào phiếu trả hàng có ghi rõ lý do trả hàng.

Nếu trong sự đánh giá của chúng tôi bạn đã không tuân thủ các hướng dẫn sử dụng và không bảo quản đúng cách hàng hóa đã mua, chúng tôi sẽ không chấp nhận việc trả lại các mặt hàng đã mua.

9. Hủy đơn hàng

Trong một số trường hợp bạn có thể hủy đơn hàng.

Nếu bạn hủy đơn hàng trước thời gian giao hàng 5 ngày, Nofu sẽ chấp nhận cho bạn thực hiện hủy đơn hàng hoàn trả 100% tiền cho những bạn đã thanh toán sau khi đã trừ 100.000 vnd chi phí xử lý đơn hàng.

Nofu sẽ giữ hàng miễn phí cho bạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày xác nhận giao hàng với điều kiện bạn thanh toán trước 100% giá trị hàng hóa. Sau 20 ngày này, nếu bạn vẫn không lấy hàng thì đơn hàng sẽ bị hủy và NOFU chỉ trả lại 50% giá trị hàng hóa cho bạn

10. Thanh toán

Chúng tôi chấp nhận thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua website.
Thanh toán chuyển khoản phải được thực hiện trong vòng 2 ngày kể từ khi đặt hàng, nếu sau khi thời gian 2 ngày mà bạn chưa thanh toán thì đơn hàng sẽ bị hủy bỏ.
Trong trường hợp bạn trả lại hàng hoá, có thể sẽ mất đến 14 ngày làm việc để xử lý khoản tiền hoàn lại.

11. Rủi ro

Rủi ro về hàng hóa sẽ được chuyển cho bạn khi giao hàng cho bạn hoặc người đại diện được ủy quyền.

12. Tổng quát

Chúng tôi có quyền sửa đổi những điều khoản và điều kiện mua sắm trực tuyến nhiều lần theo quyết định của chúng tôi.

Term

1. These are the terms and conditions that apply when you buy goods from us online (Online Shopping Terms). The Online Shopping Terms must be read together with the terms and conditions that apply to the use of our website nofu.vn

2. When you buy goods from us online, you agree to these terms and conditions and that we may send invoices to you electronically.

3. When you register as an online shopper, you will have to choose a password. You will be asked for your user name and password every time that you shop online with us. It is your responsibility to keep your user name and password private. NOFU accepts no liability for any damages that you may suffer or any losses you may incur from the unauthorised use on your profile.

4. Goods and Pricing

All goods displayed on our website are subject to availability. If any goods ordered by you are not immediately available or are not available at all, we will let you know as soon as possible. Goods are only available for delivery in Vietnam.

All goods also displayed in our showrooms, you may come to review samples before you place an order.

5. The stated prices on our website are in Vietnam Dong and are only valid and effective in Vietnam.

6. We have made every effort to accurately display the goods specifically with regard to their colour, description and price. Please remember however that the colours that you see will depend on the device which you are using to access our website and we cannot guarantee that the goods when received will be the exact same colour as you have seen it. We will also not accept any order if there has been a material error as to the price or description of the goods. We will inform you of such errors as soon as we become aware of them.

7. Delivery

We will charge a delivery fee for every order you place. The current fee will always be communicated to you when you place an order.

Free delivery within HCM city.

NOFU will arrange for delivery to your door. Deliveries are not done on weekends and public holidays and we only deliver within Vietnam. Our ability to deliver is also always subject to the availability of the goods and the supply of accurate delivery address details.

We will always do our best to ensure that delivery happens on time. If we are unable to deliver the goods to you within the time periods specified above, we will contact you as soon as we become aware of any issues that will delay delivery to you.

On delivery of your order, you will receive a single document containing your invoice, packing slip and returns form.

Please ensure that you or your authorised representative is available at the delivery address. If anyone other than the purchaser is accepting delivery of the goods at the delivery address, they are presumed to be authorised to accept the goods on your behalf. We may in certain instances require the person accepting delivery to produce a form of identification. On delivery we will require that you or your authorised representative sign a duplicate copy of the delivery note and fill in your or their name. This is to confirm that the goods have been received. If no one is at the delivery address to accept delivery, we will contact you to arrange an alternative time. We reserve the right to charge an additional fee in the event of more than one failed delivery, should we deem it appropriate in the circumstances.

We have outsourced all delivery and collection and, to the extent permitted by law, we will not be liable for any damage suffered or any losses incurred arising out of any act or omission by the deliverer, its directors, employees, sub-contractors, agents or representatives.

8. Returns

Please inspect the goods carefully on delivery. You have the limited period of two days to claim any damage or failure. Please contact our customer service staff to inform the faulty or defective and we will find best option to either repair or replace the defective goods or refund you to the value of what you paid for these goods.

If you are unhappy with your purchase for any reason (other than if it is defective) and wish to return it, you may do so within 20 (twenty) days of delivery. The goods must be in their original condition and packaging and you must have the invoice and returns form. We will refund you 50% of the value of what you paid for these goods and collect the items for free.

Please complete the returns form, specifying the reason why you are returning the item.

If in our assessment you have not adhered to the use and care instructions of any goods, we will refuse to accept return of these goods.

9. Cancellations

You may in certain instances cancel your order.

If you cancel your order 5 days prior to it is dispatched for delivery, we will accept the cancellation and refund you 100% of the value of what you paid for these goods.

Please note that any cancelation is subject to an administrative fee of 100.000vnd

When holding items in stock by customer request, we can help to keep these items in stock for free up to the maximum duration of 20 days if the ordered items are paid 100% in full. After 20 days, if customer still not want to receive goods then the order will be cancelled and NOFU will return 50% value of what you paid for these goods.

10. Payment

We accept payment by bank transfer and online payment through gateway.

For orders purchased in the web shop will be activated, after full payment is received in our bank , when payment by bank transfer, you have 2 business days to transfer the money to, should you fail to transfer the full payment with 2 days, then your order will automatically be canceled :

Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)

Account No.: 0531002516380 VND
0531372516386 USD

Account name : CÔNG TY TNHH NORDIC FURNITURE

If you are paying by debit/credit card, we will place a holding reserve of funds for the total cost of your online order. Final payment will only be processed on the finalisation of your order and prior to delivery. When you submit your order, under your signed in user name and password, together with the payment card details, you warrant that you are authorised to use the card and that there are sufficient funds to pay for the order. You consent to our use of the services of reputable and secure third party payment service providers in order to process credit card transactions and acknowledge that doing so necessitates the disclosure of your credit card information when you make a purchase.

In the event that you return goods, it will take up to 14 working days to process a refund.

11. Risk

Risk in the goods will pass to you upon delivery of the goods to you or your authorised representative.

12. General

We are entitled to amend these online shopping terms and conditions, at our sole discretion, from time to time.